ไบโอฟาร์ม มอบยาบริจาคให้มูลนิธิพระพรไทย

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเวชภัณฑ์ยาบริจาคให้กับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิพันธกิจพระพรไทย

ไบโอฟาร์ม มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิคนตาบอด

บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเงินบริจาคให้กับสำนักงานสาขามูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดขอนแก่น

ไบโอฟาร์ม บริจาคยาให้ค่ายอนามัยชุมชน

บริจาคยา - คุณอติเทพ หมู่เรืองรัตน์ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเวชภัณฑ์ยาและอาหารเสริม

ไบโอฟาร์ม มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์

คุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยฟิลิปปินส์จากพายุไห่เยี่ยน