พรปีใหม่จากสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย

คณะผู้บริหารสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย นำโดยนายกสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย ภก.พงษร์พี สุขเจริญเวช และคณะ เข้าพบปะและอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหาร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีในปี 2567 โดยมี คุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมเยียนและหารือแนวทางในการขยายตลาดร่วมกัน ซึ่งทางบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ถือเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ณ ที่นี้