สัมมนาสมาคมผู้ประกอบการร้านยา จังหวัดชลบุรี

นายปิยะวัฒน์ วงศ์สุข (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการร้านยา จังหวัดชลบุรี จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยมี อาจารย์ ภก.สมเฮง นรเศรษฐีกุล (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นวิทยากรพิเศษให้ความรู้ในหัวข้อ “ยา Etoricoxib กับการปวดประจำเดือน” ในงานมีบูธกิจกรรมให้ความรู้ต่าง ๆ โดยงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุช พัทยา ( NICE ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้