บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ มากกว่า 45 ปี เริ่มต้นด้วยการเป็นตัวแทนนำเข้ายาสำเร็จรูปจากต่างประเทศ ด้วยปรัชญาในการทำงานว่า “ Your Healthcare Partner หรือ เพื่อนคู่สุขภาพ” เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าและบริการที่ดีจนได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศและขยายกิจการอย่างต่อเนื่องทั้งตลาดเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาล ร้านจำหน่ายยาชั้นนำ และตลาดต่างประเทศรวมทั้งยังเป็นผู้นำในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะสมกับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย

การประกันคุณภาพและการพัฒนาระบบคุณภาพ
มั่นใจในคุณภาพการจัดการระดับโลก

บริษัทฯ มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพสินค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญมากที่สุดทางบริษัท ไบโอแลป จำกัด มีการจัดองค์กร แยกแผนกประกันคุณภาพ (QUALITY ASSURANCE: QA) และแผนกควบคุมคุณภาพสินค้า (QUALITY CONTROL: QC) เป็นอิสระจากกัน เพื่อมุ่งเน้นถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ในสายการผลิตทุกผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งสินค้าออกจำหน่ายให้ผู้บริโภค เพราะเราตระหนักเรื่องความปลอดภัย ของผู้บริโภคเป็นหลัก

บริษัท ไบโอแลป จำกัด เป็นโรงงานผลิตยาแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ที่ผ่านการรับรองในระบบ ISO 9001 ทุกระบบรวมทั้งมาตรฐาน​ที่ดีด้านการผลิต GMP ขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง


ประวัติ


1974

1974
Biopharm Chemicals Co., Ltd. was established.

1981

Biolab was established.
1981

1991

1991
Biolab became the first accredited with GMP

1999

1999 – Biolab became the first ASEAN

Pharmaceutical company that was accredited with ISO 9001

1999

2004

2004
Celebration of 30th anniversary

with the pharmaceutical products of over 100 SKUs and the total market value of over Bt. 500 million with the initial market of dietary supplement products.

2007

Entered into the agreement with Kowa

the world class leading pharmaceutical company from Japan, for being the solely-authorized importer and distributor of products in Thailand.

2007

2008

2008
Entered into the agreement with Astellas

the world class leading pharmaceutical company from Japan, for being the alliance on products exchange.

2009

Being accredited with PIC/S

by HSA, Singapore (1st time)
Won the FDA Quality Award (1st time)

2009

2011

2011

Being accredited with PIC/s

by HSA, Singapore (2nd time)
Won the FDA Quality Award (2nd time)

2012

Won the FDA Quality Award (3rd time)

2012

2013

2013

Being accredited with PIC/S

by HSA, Singapore (3rd time)
Won the FDA Quality Award (4th time)

2014

Celebration of 40th anniversary

with the pharmaceutical products of over 200 SKUs and the total market value of over Bt. 1,200 million

2014

2015

2015

ISO 9001

ISO 14001

EU GMP 2015

2017

ANVISA 2017

OHSAS 18001

2017

2019

2019

Celebration of 45th Anniversary

Won the FDA Quality Award (7th time)

2021

Won the FDA Quality Award (8th time)

2021

2022

2022

Biopharm passed
The Good Distribution Practice standard
by Thai FDA 2022

บริษัท ไบโอแลป จำกัด

โรงงานผลิตยามาตรฐานระดับโลก 35 ปีแห่งความมุ่งมั่นที่จะวิจัยพัฒนายาและนวัตกรรมการผลิตอันทันสมัย ก้าวสู่ผู้นำมาตรฐานการจัดการโรงงาน ISO 9001 ที่แรก ในอาเซียน เมื่อปี 1999 ทำให้ปัจจุบัน ไบโอแลป เป็นที่เชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้าน มาตรฐานการผลิตครบวงจรด้วยการันตีความสำเร็จมากมายทั้ง THAI FDA, PIC/S อย่างต่อเนื่องโดยตลอดล่าสุด EU GMP Certified จากเยอรมนี

1.1 การตรวจประเมินโรงงานผลิตวัตถุดิบ

เช่น Shenzhen Haibin Pharmaceutical Co.,LTD ประเทศจีน ​

1.2 การตรวจสอบข้อมูลแม่บทของยา(DRUG MASTER FILES)

เช่น Shenzhen Haibin Pharmaceutical Co.,LTD ประเทศจีน ​

1.3 การควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบโรงงานสู่โรงงาน(TRANSPORTATION VALIDATION)

1.4 การพิสูจน์เอกลักษณ์วัตถุดิบ ด้วยเครื่อง FTIR & NIR

และวิธีการ fixed Source of Raw Material ​

2.1 การแยกอาคารผลิตและการแยก ห้องวิเคราะห์คุณภาพ ยากลุ่ม carbapenems และ cephalosporins

2.2 เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น Fully Automated) และระบบ grade a continuity ​

2.3 วิธีวิเคราะห์ส่วนประกอบของยาที่ทันสมัย

เพื่อหา inpurities & related sustances ​ ​

2.4 Double compression tablet

ช่วยให้ยามีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น ​ ​

2.5 การให้ความสำคัญกับบุคลากร ทีมควบคุมคุณภาพ

โดยจัดการอบรมทดสอบและดูแลสภาวะการทำงาน ​ ​

3.1 ควบคุมอุณหภูมิ ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น

และการจัดเก็บสินค้ามาตรฐานสูง ​ ​ ​

3.2  ระบบควบคุมคุณภาพของสินค้า ตลอดการขนส่ง ​

เพื่อรักษาสภาพของยาและสินค้า ​ ​ ​ ​

3.3  ขนส่งสินค้าสู่จุดหมายปลายทาง อาทิ โรงพยาบาล ร้านขายยาชั้นนำ ห้างสรรพสินค้า