ไบโอฟาร์มต้อนรับวันตรุษจีนกับคุณมิกค์ ทองระย้า

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ที่คุณมิกค์ ทองระย้า ได้ปรากฎตัวต่อหน้าสื่อต่างๆ มากมายในฐานะของยา Belcid ทั้ง Belcid GERD ลดกรดไหลย้อน และ Belcid Forte ลดกรดเกิน ขับลมจากบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีตลอดมา เนื่องในโอกาสวันตรุษจีนปี 2024 คุณมิกค์ ทองระย้า ได้เข้าพบทีมผู้บริหารบริษัทไบโอฟาร์ม เพื่อสานสัมพันธ์อันดีและมอบของที่ระลึกให้เป็นสิริมงคลในวาระขึ้นปีใหม่

 


พรปีใหม่จากสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย

คณะผู้บริหารสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย นำโดยนายกสมาคมผู้ประกอบการร้านยารวมใจไทย ภก.พงษร์พี สุขเจริญเวช และคณะ เข้าพบปะและอวยพรปีใหม่คณะผู้บริหาร บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์อันดีในปี 2567 โดยมี คุณวีระพัฒน์ ถกลศรี กรรมการผู้จัดการบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทยที่เข้าเยี่ยมเยียนและหารือแนวทางในการขยายตลาดร่วมกัน ซึ่งทางบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด ถือเป็นเกียรติและขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย ณ ที่นี้