เติมยาเติมสุข แพทย์อาสาเซนต์คาเบรียล โครงการชั่งหัวมัน

บริจาคตู้ยาและเวชภัณฑ์ เขาใหญ่

บริจาคตู้ยาและเวชภัณฑ์ ทับลาน

เติมยาเติมสุข สมุทรปราการ ณ โรงงานไบโอแลป

เติมยาเติมสุข ปทุมธานี

เติมยาเติมสุข สมุทรสาคร

บริจาคตู้ยาและเวชภัณฑ์ เพชรบูรณ์